Tuesday, July 7, 2015

An Israeli Reaction to our kind of Pluralism

הרב רוברט טובין, ברכה ושלום!

הביקור בקהילת בני שלום, שהיה חלק ממסע אל יהדות ארה"ב, נתן לנו את ההזדמנות להבין טוב יותר את היהדות הזאת.

כל חברי קבוצת גוונים מגדל העמק, ללא יוצא מן הכלל, ראו במפגש אתך כאחד המפגשים המאלפים ביותר.

התרשמנו מאוד מן הרצינות הרבה שבה את לוקח את התפקיד הרוחני שלך והתרשמנו מן היכולת המדהימה שלך לנהל אתנו דיאלוג רציני באופן מחבק ואוהד.

המאמץ הניכר מצדך לדבר אתנו בעברית רהוטה הוסיף עוד חן ועוד הערכה רבה אליך ואל פועלך.

היינו רוצים לראות יותר רבנים כדוגמתך בישראל, הן בארץ והן בתפוצות.

קהילת מגדל העמק היא קהילה חמה ומזמינה והייתה שמחה מאוד לראותך בין אורחיה באחת ההזדמנויות הקרובות.

אנו מודים לך מקרב הלב על קבלת הפנים ביום עמוס שכזה.

חזק וברוך

יעקב מעוזד"ר יעקב מעוז  د. يعقوب معوز
זהויות וקידום סובלנות التعدية ودعم التسامح
החברה למתנ"סים شركة المراكز الجماهيرية
Dr. Yaacov Maoz


No comments:

Post a Comment